TROA s’apunta a Contraste

troa-ac290916d

El conveni de col·laboració signat el maig passat per Luis Boza, director general de la Fundació Aprendre a Mirar (FAAM), i María Jimena Crespo, directora general de TROA Llibreries, s’ha engegat aquest mes de setembre.

La Fundació té com a activitat principal promoure la defensa del menor en els mitjans audiovisuals. Per a això, proveeix als consumidors, especialment a pares i professors, d’informació crítica sobre els continguts dels diferents productes que consumeixen a través dels diversos dispositius. D’aquesta forma, es fomenta el consum ecològic audiovisual i l’esperit crític entre menors.

Amb el conveni, la FAAM crea una sinergia amb TROA Llibreries, que busca la formació integral de la persona a través de la difusió de la cultura, la formació i l’educació fomentant activitats de selecció, valoració i assessorament d’obres amb contingut formatiu i cultural. Totes dues entitats comparteixen, així, l’objectiu final de formar l’esperit crític de les persones.

D’ara endavant, en les llibreries TROA de tota Espanya es pot trobar un expositor amb nombrosos exemplars de la revista Contraste, així com fàcil accés a la informació sobre la FAAM i el desenvolupament de les seves activitats.