Ús de la tecnologia a l’aula

Tothom esta mentalitzat i assumeix que l’entrada de les tecnologies al món educatiu és un pas necessari, però cal que s’utilitzi adequadament i suposi un canvi en les metodologies d’aprenentatge. Iniciatives com aquesta de “Profes Innovadores” de Microsoft ajuden a veure-ho amb perspectiva.

Microsoft Educació presenta a 4 professors amb les seves corresponents experiències d’aprenentatge basat en l’ús de la tecnologia a l’aula. Deixant de banda la part més comercial o de màrketing de les eines de Microsoft, els vídeos reflecteixen la necessitat d’aplicar noves metodologies d’aprenentatge i que la tecnologia i les TIC per sí mateixes no aporten res innovador, el paper fonamental per procurar que aquesta contribueixi positivament i millori l’efectivitat educativa l’ha de tenir el professor fent també protagonistes als alumnes.

Pots seguir-ho a Twitter amb el hashtag #ProfesInnovadores.

bi-eniac-innovació-educativa
D’altra banda, els professors que tinguin interès en aquests temes també poden accedir a la fitxa de la pàgina Web d’Eniac, una comunitat i espai dedicat a la innovació educativa.