Ús del mòbil a classe, sí o no?

bi-uso-movil-aula-noruega

 

 

 

 

 

 

 

 

És l’etern debat que se suscita en els centres educatius entre prohibir l’ús del telèfon mòbil a classe o aprofitar-lo com a eina educativa. Des múltiples organismes s’anima a fer servir el mòbil per potenciar el seu ús pedagògic “com a eines per consultar informació, per contrastar hipòtesis o per buscar aplicacions útils a les matèries que s’estan impartint a classe”.

Això queda clar en cursos més avançats però, lamentablement, el dia a dia de les classes de primària i secundària és molt diferent i els mòbils són generalment un focus de distracció i origen de problemes de conducta per manca d’unes normes clares referent a la seva utilització a l’aula, situació encara més greu quan s’usa per exercir ciberbullying.

Alguns centres opten per vetar la seva utilització, altres deixen la decisió en mans del professor de torn, cosa que en ocasions els genera certa indefensió a l’hora de requisar el terminal en cas d’ús indegut. En aquest sentit, volem destacar una experiència a Noruega que ha tingut gran èxit i acollida tant per part dels alumnes i professors, com dels pares, i que perfectament podria replicar aquí. La iniciativa consisteix a habilitar un “hotel”, una caixa de fusta amb departaments on els mòbils són col·locats cadascun en el seu corresponent prestatge en arribar a classe i recollits quan acaba la jornada, d’aquesta manera els alumnes saben que el telèfon està segur, visible i localitzable en cas d’emergència, però assumeixen que no poden emprar-lo en hores lectives, ni al pati, tret que el professor així ho indiqui per a alguna activitat concreta. La mesura inicialment va causar escepticisme però ara tots l’han acceptat de bon grau i la veuen molt positiva.