Usuaris més protegits en les compres online

La nova Llei de Consum estableix alguns canvis encaminats a reforçar els drets dels usuaris d’internet que realitzin compres online.

Un dels canvis més significatius és que ha de figurar obligatoriament el preu final de la transacció evitant, així, possibles sobre càrrecs. Una altra novetat és l’allargament del plaç de renúncia de 7 dies hàbils a 14 dies naturals i, en cas de no informar, aquest tindria una duració d’un any.

Es preten que la informació sigui clara i no doni lloc a la denominada “lletra petita”. El que no es contempla són sancions per casos de frau o incompliments d’aquestes normes.