WebQuest, una eina molt útil en educació

Els WebQuests són activitats estructurades i guiades que proporcionan als alumnes una tasca ben definida, així com els recursos i les consignes que els permeten realitzar-les. A través de treballs d’investigació, els alumnes aprenen a cercar informació de fonts fiables a internet, fomentant el pensament crític, l’anàlisi de la informació i el treball en grup.

Són un recurs didàctic innovador que també pot ser utilitzat a les primeres etapes educatives, per adquirir de bon començament una metodologia adeqüada a l’hora de cercar i utilitzar la informació d’internet, fent que l’hagin de processar i no limitar-se a copiar-la.

El millor per familiaritzar-se amb aquest tipus d’eina és veure alguns exemples i possar-ho en pràctica.

Aqui pots crear el teu WebQuest.
Més informació i consells per crear WebQuests.
Alguns WebQuests com a exemple (Infantils, Primaria i Secundaria).

Aquí disposeu d’un nou directori amb més de 500 webquests, desenvolupat per la Comunitat Catalana de WebQuest, que porta més de 10 anys treballant amb aquest tipus d’eina: http://webquestcat.net